தேடல்

டில்லியில் 6 வயது குழந்தை கற்பழிப்பு

புதுடில்லி: டில்லியில் இளம்பெண் ஒருவர் கற்பழிக்கப்பட்ட சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி அடங்கும் முன்னர் மற்றொரு அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது. டில்லியில் உறவினர் ஒருவர் 6 வயது குழந்தையை கற்பழித்துள்ளார்.