தேடல்

பழங்குடியினரின் வாரவிழா

கோவை: கோவை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பழங்குடியினரின் வாரவிழா நடந்தது. இதில் பழங்குடியினரின் நடன நிகழ்ச்சி நடந்தது.